โรงเรียนวัดสิงห์ หน้าหลัก หน้าสพป.สิงห์บุรี เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
อนุจรี อมาตรเสนา
แอดมินโรงเรียนวัดสิงห์

นนทยา เข็มงูเหลือม
โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล
วรนุช สุขคะสมบัติ
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสิงห์
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   55 ม. 13 ต. โพสังโฆ อ. ค่ายบางระจัน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ. 2 - ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   วัดสิงห์สุทธาวาส
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดสิงห์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดสิงห์ ,
5 Terre
พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรี


สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net