โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
.
ดวงใจ สุขสบาย
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม

วรนุช สุขคะสมบัติ
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
พัชรินทร์ เงางาม
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
สุธีร์ เครือวรรณ์
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
ดวงรัตน์ สวัสดิพงษ์
โรงเรียนวัดกลาง
นายบรรเทิง โนนเปือย
โรงเรียนวัดคีม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์สังฆาราม
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   50 หมู่ 7 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   50 หมู่ 7 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สิงห์บุรี & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 66.67%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดโพธิ์สังฆาราม ,

ภาพโรงเรียน

 


พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรี

สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียนบ้านเขาเปาะ
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดท่าคล้อ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนประชาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net