โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร หน้าหลัก หน้าสพป.สิงห์บุรี เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
ขนิฐดา ยวงเงิน
แอดมินโรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร

อาภาภรณ์ ทรวดทรง
โรงเรียนวัดบ้านกลับ
นันทภพ ฉายชูวงษ์
โรงเรียนวัดถอนสมอ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดประสิทธิ์คุณากร
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   หมู่1 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่1 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร
5 Terre
พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรี


สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียนบ้านป่าก้าว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านกุงขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนบ้านคอแลน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net