โรงเรียนบ้านทุ่งว้า หน้าหลัก หน้าสพป.สิงห์บุรี เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
กรรณิการ์ แก้วสำราญ
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งว้า


สมาชิกในเครือข่าย
สพป.สิงห์บุรี

ปริญดา แจ่มกังวาล
โรงเรียนวัดประโชติการาม
ประจำ เพ็ชรดำ
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งว้า
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.1 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
2 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งว้า
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งว้า

5 Terre
พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรีสพป.สิงห์บุรี

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173โรงเรียนบ้านโนนแคน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตาลอก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net