โรงเรียนบ้านทุ่งว้า หน้าหลัก หน้าสพป.สิงห์บุรี เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
กรรณิการ์ แก้วสำราญ
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งว้า

ปริญดา แจ่มกังวาล
โรงเรียนวัดประโชติการาม
อนุจรี อมาตรเสนา
โรงเรียนวัดสิงห์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งว้า
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.1 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
2 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งว้า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งว้า
5 Terre
พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรี


สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านบาจุ
สพป.ยะลา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net