โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
แอดมินโรงเรียนบ้านซับหินขวาง

โรงเรียนบ้านด่านจันทร์
โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์
โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านซับหินขวาง
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   204 หมู่ 4ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   204 หมู่ 4ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ