โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร หน้าหลัก หน้าสพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
เบญจรัตน์ รักฉ่ำพงษ์
แอดมินโรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร

สังเวียน ทองใบ
โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)
ไพลิน ลอกล้า
โรงเรียนบ้านสระเตย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโคกโพธิกุญชร
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 8 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 8 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ,
5 Terre
สุมลรัตน์ ปล่องทอง
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 1


สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net