โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี

โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
โรงเรียนหนองบัวลอย
โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอ้อประชาสามัคคี
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   140 หมู่ 2 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   140 หมู่ 2 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ