โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม

โรงเรียนบ้านท่าหลวง
โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง
โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดโชติการาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนเพชรพิทยาคม
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   หมู่ 3 ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ