โรงเรียนอรพิมวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ภัทรภร จันทีนอก
แอดมินโรงเรียนอรพิมวิทยา

วิภา มัททะปาโท
โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
รัชนีวรรณ คงเป็นนิจ
โรงเรียนเมืองจากวิทยา
ณิชกานต์ สุวรรณทา
โรงเรียนบ้านดอนลำดวน
ธนาภรณ์ วิชัยศร
โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง
วรฤทัย จันทีนอก
โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อรพิมวิทยา
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   22 หมู่ 5 บ้านนางออ ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านนางออ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ