โรงเรียนเพชรหนองขาม หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 7 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
กาญจนา ทองวิเศษ
แอดมินโรงเรียนเพชรหนองขาม

เกศรินทร์ เลไธสง
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
อนุวัฒน์ แสงแพง
โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เพชรหนองขาม
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
57 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 บ้านหนองขาม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
27 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
31 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเพชรหนองขาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเพชรหนองขาม ,
5 Terre
บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านเนินขวาง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net