โรงเรียนบ้านหนองโสน
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ธัญวีร์ วัฒนากลาง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองโสน

นันทิยา มานะดี
โรงเรียนบ้านดอนแซะ
กาญจนา ทองวิเศษ
โรงเรียนเพชรหนองขาม
อุดร อาจหาญ
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
ละม่อม ภิญโญ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3
กมลวรรณ ช่างเติม
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองโสน
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ