โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5

โรงเรียนบ้านดอนวัว
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
โรงเรียนอัมพวันวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิคมสร้างตนเองพิมาย 5
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   1/4หมู่11 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาลปั่ที่2-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1/4 หมู่ที่ 11 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมายจ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ