โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนเขว้า

โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนเขว้า
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   227 หมู่ที่ 21 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1 หมู่ที่ 2 บ้านดอนเขว้า ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ