โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา

โรงเรียนบ้านจาบ
โรงเรียนบ้านโนนยอ
โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองห่าง
โรงเรียนบ้านดอนลำดวน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สี่แยกศรีอรัญวิทยา
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   179 หมู่ 8 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
52 ไร่ 0 งาน 25 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   179 หมู่ 8 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ