โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา

โรงเรียนเมืองจากวิทยา
โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา
โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
โรงเรียนบ้านลุงตามัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   ุ60 หมู่ 6 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ