โรงเรียนบ้านหญ้าคา
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
เบญจวรรณ นิงคลี
แอดมินโรงเรียนบ้านหญ้าคา

ศิริลักษณ์ สุวิชชานนท์
โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
เอกสิทธิ์ สรรค์ประสิทธิ์
โรงเรียนหนองกรดวิทยา
เอกสิทธิ บุญหวัง
โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
ฏิมากานต์ วันนา
โรงเรียนบ้านหนองบัว
ธัญญรัตน์ ใต้สันเทียะ
โรงเรียนบ้านโนนรัง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหญ้าคา
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   206 หมู่ 5 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   206 หมู่ 5 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ