โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 7 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
ภาณิณี ไชยพิมพา
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง

ปิยาภรณ์ วรรณขันธ์
โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
ณิชกานต์ สุวรรณทา
โรงเรียนบ้านดอนลำดวน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านทุ่งสว่าง
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   245 หมู่ 2 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ,
5 Terre
บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดบางเสียด
สพป.พังงา

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net