โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
โรงเรียนวัดป่ามุนี
โรงเรียนวัดต้นทอง
โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลบ้านลำสนุ่น
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ