โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
เกศินี วารีรัตน์
แอดมินโรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)

สุภาวดี ทองนาค
โรงเรียนวัดป่ามุนี
จินดา กิ่งทอง
โรงเรียนวัดจันทราราม
พัชรินทร์ ปานหงษ์
โรงเรียนวัดไผ่วง
นางขวัญใจ วรเกียรติตระกูล
โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
สุดารัตน์ เผ่นโผน
โรงเรียนวัดหัวสะแกตก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่2-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดเขาขลุง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net