โรงเรียนวัดทองเลื่อน หน้าหลัก หน้าสพป.อ่างทอง เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน
เบญจมา บุญผ่อง
แอดมินโรงเรียนวัดทองเลื่อน

สิริลักษณ์ กองโส
โรงเรียนวัดวันอุทิศ
กรรณิการ์ แก้วเกิด
โรงเรียนวัดยางทอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดทองเลื่อน
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่ 11 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 11 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดทองเลื่อน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดทองเลื่อน
5 Terre
รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง


สพป.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net