โรงเรียนวัดหมื่นเกลา
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
แอดมินโรงเรียนวัดหมื่นเกลา

โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์)
โรงเรียนวัดศรีกุญชร
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
โรงเรียนบ้านดอนตาวง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหมื่นเกลา
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่ 4 ต. วังน้ำเย็น อ. แสวงหา จ. อ่างทอง 14150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ต. วังน้ำเย็น อ. แสวงหา จ. อ่างทอง 14150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ