โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504)
โรงเรียนวัดศาลาดิน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์เกรียบ
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ