โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย)
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
แอดมินโรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย)

โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดหนองกร่าง
โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น
โรงเรียนวัดหลวง
โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโบสถ์(อ.ไชโย)
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 5
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ