โรงเรียนบ้านแก้ว หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
นันทินา เจริญธัญญา
แอดมินโรงเรียนบ้านแก้ว

รัตนา เหลืองาม
โรงเรียนบ้านคลองลาว
ปัทมา สอสกุล
โรงเรียนวัดหนองไทร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแก้ว
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   3/4 ม.2 ต.ท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   3/4 ม.2 ต.ท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
39 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
48 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแก้ว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแก้ว
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net