โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดหลวง
โรงเรียนวัดนางเล่ว
โรงเรียนวัดสว่าง
โรงเรียนวัดคำหยาด
โรงเรียนวัดเกษทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   1/1 ม.6 ต.บางเสด็จ​ อ.ป่าโมก​ จ.อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ