โรงเรียนวัดละมุด
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
แอดมินโรงเรียนวัดละมุด

โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
โรงเรียนวัดต้นทอง
โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
โรงเรียนวัดสามขาว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดละมุด
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีทีี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ