โรงเรียนวัดเซิงหวาย
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
แอดมินโรงเรียนวัดเซิงหวาย

โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504)
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเซิงหวาย
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   ม.4 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ