โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส หน้าหลัก หน้าสพป.อ่างทอง เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
ชุดาพร สุขประเสริฐ
แอดมินโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส

อรุชา โตสัมฤทธิ์
โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์)
สุพรรณี รักซื่อ
โรงเรียนวัดท่าโขลง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดอรัญญิกาวาส
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   หมู่2 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ,
5 Terre
รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง


สพป.อ่างทอง

โรงเรียนเกาะโหลน
สพป.ภูเก็ต

โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net