โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
จังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
.
ภัทรวดี อัครธนันดร
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง

วรรณา มาลัยวงศ์
โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160)
สำเนียง แก้วก้อนน้อย
โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา)
เสริมสุข น้อยแสง
โรงเรียนวัดเกษทอง
สุพรรณี รักซื่อ
โรงเรียนวัดท่าโขลง
สุปรีย์ เกษพิชัยณรงค์
โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำผึ้ง
สังกัด   สพป.อ่างทอง
ที่อยู่   71/4 ม.5 ต.บ้านอิฐ อ. เมือง จ. อ่างทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 4 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หลัง อบต.บ้านอิฐ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อ่างทอง & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.65%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านน้ำผึ้ง ,

ภาพโรงเรียน

 


รัฐพร งามรุ่งโรจน์
แอดมินเขต สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านลำโชค
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านแขว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net