โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว หน้าหลัก หน้าสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
ประไพพร มังคละ
แอดมินโรงเรียนวัดปิ่นแก้ว

เมธาพร รักแดน
โรงเรียนคชเวกวิทยา
ภัทรพรรณ จันทะวงษ์
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดปิ่นแก้ว
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   วัดปิ่นแก้ว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดปิ่นแก้ว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดปิ่นแก้ว
5 Terre
วรนุช โลมาแจ่ม
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2


สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net