โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) หน้าหลัก หน้าสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
สนม นาคสุข
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)

รัตนสุดา สมสกุล
โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
พัชรพรรณ จิตจักร
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) ,
5 Terre
วรนุช โลมาแจ่ม
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2


สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านโป่งคอม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดสำโรง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net