โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) หน้าหลัก หน้าสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
สุรีพร เกาะเรียนอุดม
แอดมินโรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

ณิชาภัทร เที่ยงดีฤทธิ์
โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
หทัยภัทร ไกรวรรณ
โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   50 หมู่2 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
22 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
5 Terre
วรนุช โลมาแจ่ม
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2


สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านเกต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

Powered By www.thaieducation.net