โรงเรียนวัดเชิงท่า หน้าหลัก หน้าสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
รัตติยา คันธรักษ์
แอดมินโรงเรียนวัดเชิงท่า

ฤทัยรัตน์ เจริญศิริ
โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
นำ้ผึ้ง สายด้วง
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเชิงท่า
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   หมู่3 ตำบลเกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดเชิงท่า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดเชิงท่า
5 Terre
วรนุช โลมาแจ่ม
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2


สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net