โรงเรียนวัดทางยาว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนวัดทางยาว

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดทางยาว
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่อยู่   ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ