โรงเรียนวัดคานหาม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนวัดคานหาม

โรงเรียนวัดดาวคะนอง
โรงเรียนวัดสะแก
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดคานหาม
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ที่4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ