โรงเรียนสิทธิพยากรณ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนสิทธิพยากรณ์

โรงเรียนเชาวน์วัศ
โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่
โรงเรียนวัดสะแก
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สิทธิพยากรณ์
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลชั้นปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ