โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
ธัญมน แสงแก้วมณี
แอดมินโรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร

เอกราช คำถวาย
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
น้ำฝน รักษากลาง
โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
มาริสา มุ่งมาต
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
สิริขวัญ ทองดี
โรงเรียน
ณัฐวดี ฝอยศาลา
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู