โรงเรียนวัดนางคุ่ม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนวัดนางคุ่ม

โรงเรียนวัดพรานนก
โรงเรียนวัดดอกไม้
โรงเรียนวัดโตนด
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนางคุ่ม
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ