โรงเรียนวัดไผ่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนวัดไผ่

โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนวัดบ้านแถว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดไผ่
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัยถึงประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ