โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2

โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดศรีภวังค์
โรงเรียนวัดพรานนก
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
สังกัด   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 2 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
29 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ