โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
อภินันท์ เรื่อศรีจันทร์
แอดมินโรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา

ศันสนีย์ พุ่มโพธิ์
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
กานดา บัวประดิษฐ์
โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   แสนจําหน่ายวิทยา
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 2
ที่อยู่   เลขที่ 1 หมู่ 10, ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 12170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 1 หมู่ 10, ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 12170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา
5 Terre
รัชฎาพร ไชยรส
แอดมินเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2


สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดกาบบัว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net