โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) หน้าหลัก หน้าสพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
วิมล บุญอนันต์
แอดมินโรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

ปริศนา ดาวสุข
โรงเรียนวัดเมตารางค์
สุภัชชา จันทร์สว่าง
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 1
ที่อยู่   หมู่8 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่8 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) ,
5 Terre
สมใจ แก้วเมตตา
แอดมินเขต สพป.ปทุมธานี เขต 1


สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net