โรงเรียนวัดพืชนิมิต
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
.
แอดมินโรงเรียนวัดพืชนิมิต

โรงเรียนปากคลองสอง
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดพืชนิมิต
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 1
ที่อยู่   47 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   จ.ปทุมธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ