โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
จังหวัดปทุมธานี...ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาห
.
แอดมินโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง
โรงเรียนสุลักขณะ
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
โรงเรียนวันครู 2502
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ลิ้นจี่อุทิศ
สังกัด   สพป.ปทุมธานี เขต 1
ที่อยู่   19/2 หมู่ 6 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2, อ.3, ป.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   19/2 หมู่ 6 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ