โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา หน้าหลัก หน้าสพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนราธิวาส...ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
อโนทัย วงค์ษา
แอดมินโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา

นูรีย๊ะ ฮาลิม
โรงเรียนบ้านเขาพระ
นางมารีสา แวอารง
โรงเรียนบ้านสะโล

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนสหพัฒนา
สังกัด   สพป.นราธิวาส เขต 3
ที่อยู่   154/2ม.2 ต.บอวอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   154/2 ม.2 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
27 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
13 คน
อื่น ๆ 
11 คน
รวม 
53 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ,
5 Terre
ณัฏฐณิชา หมั่นสกุล
แอดมินเขต สพป.นราธิวาส เขต 3


สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองเคียน
สพป.พังงา

โรงเรียนสันติพัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านควนตานี
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกกลอย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net