โรงเรียนบ้านแกแม หน้าหลัก หน้าสพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนราธิวาส...ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
มูลตียารา มะสีละ
แอดมินโรงเรียนบ้านแกแม

นิซัยมะห์ กูตูยู
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คอซัยหม๊ะ ตาเละ
โรงเรียนบ้านดุซงยอ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแกแม
สังกัด   สพป.นราธิวาส เขต 3
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแกแม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแกแม ,
5 Terre
ณัฏฐณิชา หมั่นสกุล
แอดมินเขต สพป.นราธิวาส เขต 3


สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านบางริ้น
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net