โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
อนงค์ แสงขาว
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม

กมล วันหากิจ
โรงเรียนบ้านท่าบม
พิมลคำ สุริยวรรณ
โรงเรียนบ้านภูสวรรค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านเชียงกลม
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่2 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 169 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 บ้านกลาง ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
35 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียนวัดหนองสะเดา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net