โรงเรียนบ้านชมน้อย หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
วรรณกรณ์ พลซา
แอดมินโรงเรียนบ้านชมน้อย

เอกฉันท์ วันนา
โรงเรียนบ้านสงเปือย
ชมัยพร แก้วยาศรี
โรงเรียนบ้านร่องไผ่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านชมน้อย
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   194 หมู่ 2 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านชมน้อย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านชมน้อย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านชมน้อย ,
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่ราก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนเมตตาจิตต
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net