โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย หน้าหลัก หน้าสพป.เลย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
สุพรรณี อดทน
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย

นฤมล สุจิมงคล
โรงเรียนบ้านไร่ทาม
ทัศธมณฑ์ เพ็งพันธ์
โรงเรียนบ้านน้ำมี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยอาลัย
สังกัด   สพป.เลย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 3 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย ,
5 Terre
เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดบึงกระจับ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net