โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
อุบล เปลี่ยนไธสง
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

อนงค์รัตน์ กรนุ่ม
โรงเรียนบ้านประแกต
ฤทัย ฝักเครือ
โรงเรียนบ้านซอยสอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองน้ำใส
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   1 หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดสนามชัย
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net